Pienimuotoista kasvatustoimintaa vuodesta 2003

Kasvatustoiminta perustuu laadukkaisiin tammoihin, joilla on hyvä ratsastettavuus. Isäorit valitaan huolellisesti, yhdistelmien tavoitteena on moderni hyväliikkeinen suoritushevonen. Tammamme edustavat hyviä saksalaisia Hannover- tammalinjoja.

Kasvattejamme:

2014:

2013:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2005:

2003: